o Fundacji "Kropla Szczęścia"

To miejsce gdzie znajdziesz wszelkie informacje o fundacji oraz cele statutowe

Celem Fundacji jest działalność charytatywna i dobroczynna, w szczególności pomoc osobom dotkniętym uciążliwymi chorobami lub inwalidztwem oraz wypadkami losowymi, a także osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.  

Cele Fundacja realizuje poprzez:

  1. Zbiórkę środków pieniężnych wśród osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
  2. Organizowanie i prowadzenie imprez okolicznościowych, balów charytatywnych, loterii, imprez kulturalnych, artystycznych, sportowych, rozrywkowych,
  3. Organizowanie wystaw, koncertów, imprez kulturalnych, artystycznych, sportowych,
  4. Udzielanie darczyńcom lub innym osobom, które przyczyniły się realizacji celów Fundacji licencji na swój znak towarowy lub prawa do informowania o charytatywnym wspieraniu działalności Fundacji.

Partnerzy i sponsorzy

Fanimani banner
Fanimani banner